Homepage

Welkom op de website van Stichting Fonds voor Verpleegkundigen

Op deze website vindt u informatie over de doelstelling en historie van onze stichting. Daarnaast kunt u ook vinden of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

Doelstelling

Verpleegkundigen werkzaam voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hadden het niet ruim. Hun inkomen was zelden hoog genoeg om van te leven. Vaak kwamen hun inkomsten uit de liefdadige hoek. Sociale voorzieningen, zoals WAO en pensioen, waren er nog niet of nauwelijks. Om deze beroepsgroep materieel te ondersteunen, is in 1952 de Stichting Erefonds voor Oud-Verpleegsters opgericht.

Inmiddels zijn de inkomens gestegen en bestaat een breed sociaal zekerheidsstelsel. Dit betekent echter niet, dat alle verpleegkundigen nu zonder zorgen zijn. Met name degene met een gehele of gedeeltelijke (arbeidsongeschiktheids-)uitkering doen een behoorlijke financiële stap terug. Om die reden heeft het Erefonds begin jaren 90 besloten om de doelstellingen te verbreden en een nieuwe naam te kiezen: Stichting Fonds voor Verpleegkundigen. Hierdoor kan materiële hulp geboden worden aan verpleegkundigen en ziekenverzorgenden met een WAO/WIA- of een daarmee vergelijkbare uitkering.

Dagelijks bestuur
Rob van Vredendaal Voorzitter Hilly van Lokven-van der Meer Secretaris Peter Elders Penningmeester

Wat wij doen

Welke ondersteuning kan het Fonds bieden?

Individuele verstrekkingen
Materiële hulp voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden
die een WAO/WIA- of een daarmee vergelijkbare uitkering ontvangen.

Projecten buitenland
Ondersteuning van individuele opleidingen van buitenlandse verpleegkundigen (ondermeer in Kameroen, Kenia, Mali, Oeganda, Pakistan en Zambia).

Steun voor u?

Wanneer komt u in aanmerking voor materiële steun?

Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn. U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

Diploma
U bent in het bezit van het diploma verpleegkundige of ziekenverzorgende.

Zorgsector
U hebt minimaal 10 jaar werkervaring in de zorgsector (hieronder valt ook vrijwilligerswerk).

Arbeid
U bent niet meer in staat (volledige) arbeid te verrichten en u ontvangt een WAO/WIA- of een daarmee vergelijkbare uitkering.

Inkomen
Alleenstaanden:
Bruto jaarinkomen is maximaal €29.000.

Gehuwd/samenwonend: Bruto jaarinkomen is maximaal €35.000.

Spaargeld
Uw eigen/gezamenlijk spaargeld is maximaal €15.000.

Historie in beeld

Bekijk onze historie aan de hand van beelden

In de media

Download onderstaande media en lees meer over onze activiteiten.

PGGM & Co

Lees meer

Ons Pensioen

Lees meer

De Medemblikker

Lees meer